Vad du behöver göra för att bygga ditt hus

Vad du behöver göra för att bygga ditt husMånga människor drömmer om att bo i sitt hem. Det ger trots allt många fördelar. Å ena sidan - närhet av natur och avkoppling från stadens rörelse. Å andra sidan - frånvaron av irriterande grannar och möjligheten att etablera egen gård. Byggandet av huset är dock ett besvärligt företag.

Hur man bygger ett hus

Hur man börjar bygga

Planerar att bygga ett hus bör börja medval av mark. Här är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal faktorer: platsen, tomten, närheten av den centrala kommunikationen, närvaron av det omgivande landskapet (skog, damm) etc. Efter att ha valt en tomt bör du ansöka om en tomt. Om landet är privatägt, då är det tillräckligt att ingå ett försäljningsavtal med sin ägare.

Hur man planerar ett framtida hem

Efter att ha registrerat rättigheterna till land är det dags att gå vidare tilldesigna ett framtida hem. Det är nödvändigt att ta hänsyn till materialet från vilket det kommer att byggas (ved, tegel), dess totala areal och antal våningar, tillgången på verktyg samt gårdsplanens konstruktioner. För att beställa projektet av huset följer i organisationen som har licens för utförande av designarbeten. Innan projektets början påbörjas måste man få tekniska villkor som gäller nyanser för att ansluta kommunikationer till det framtida huset. Om du planerar att bygga ett hus på 3 våningar eller högre måste det utvecklade projektet vara överens om i de behöriga myndigheterna. Detta arbete kan anförtros själva projektorganisationens axlar. Vidare, efter utarbetandet av projektet, bör du få ett bygglov. Det utfärdas av den lokala myndigheten på platsen för det framtida huset.

Hur man börjar bygga

Efter den framtida ägaren av huset har utfärdat alltnödvändiga dokument, kan du börja sin erektion. Här finns 2 alternativ. Så, ägaren av fastigheter har rätt att bygga det på egen hand med hjälp av assistenter. Fördelen med denna metod är betydande kostnadsbesparingar jämfört med outsourcing. Det andra alternativet är att ingå ett byggkontrakt med ett byggföretag, som också måste ha tillstånd för bygg- och installationsarbeten. I ett sådant avtal rekommenderas att ange allt till minsta detalj (arbetskostnaden, tidsfristen för genomförandet, förfarandet för att eliminera oavslutade produkter, entreprenörens ansvar etc.). Arbetet i sig måste formaliseras av en handling (handlingar). Efter att byggandet av huset har slutförts, måste de nödvändiga kommunikationerna hämtas. Du kan göra detta med hjälp av lämpliga tjänster.

När huset är byggt

Efter att ha slutfört byggandet av huset är det nödvändigt för honom vid BTIatt göra ett tekniskt pass Att ha den till hands måste huset tas i bruk. Till stöd för detta utarbetas en handling för att sätta huset i drift. Det bör placeras 3 signaturer: arkitekten, brandmännen och den sanitära epidemiologiska stationens representant. Efter att ha satt huset i drift är det nödvändigt att formalisera egendomsrätten. Detta görs genom att kontakta lämplig registreringstjänst.