Var kan jag tillbringa årets moderskapskapital

Var kan jag tillbringa årets moderskapskapital

Lag nr 256-FZ i sin version av 16.11.2011 ger som ett mått på statligt stöd för att göra betalningar till familjer där det andra eller efterföljande barnet föddes. På grundval av denna lag utfärdar RF PF ett intyg för moderskapskapital. Beloppet indexeras årligen till inflationen.

Var kan jag tillbringa årets moderskapskapital

Du behöver

  • - bekanta dig med federal lag nr 256-fz,
  • - Skriv en ansökan till Ryska federationens PF för fördelning av medel,
  • - bifoga nödvändiga handlingar, enligt lag

instruktion

1

Moderskapskapital kan varaanvänds för betald utbildning. Samtidigt kan de spenderas på träning av något barn innan de fyller 25 år i utbildningsinstitutioner som ligger på Ryska federationens territorium.

2

Betala för tjänsterna för undervisning av barn i dagis,i musik- och konstskolan samt studentboende på vandrarhemmet. Detta kan dock endast göras om utbildningsinstitutionerna har rätt licens.

3

Maternity Capital kan kanaliseraspå bildandet av den ackumulerade delen av moderns pension helt eller delvis. I detta fall skrivs en ansökan i RF PF. Valet av ett förvaltningsbolag är inte begränsat till statligt ägda företag.

4

Förbättring av levnadsvillkoren. Inklusive köpet av en lägenhet på moderbolagets bekostnad eller det är möjligt att använda dessa medel för återbetalning av ett hypotekslån och intresse för dess användning, och även som en första del vid köp av en lägenhet. I dessa fall är det inte nödvändigt att vänta tills barnet fyller tre år.

5

Moderbolagets medel (del av medel) förmoderens tillämpning kan användas för att köpa såväl som att bygga bostäder. Lagen föreskriver icke-kontanta uppgörelser med deltagande av dessa medel. Eventuella system för utbetalning av moderskapskapital är olagliga.

6

För behövande familjer finns detengångsbetalningar från barnkapitalet. De produceras på certifikatinnehavarens begäran. Dessa regler revideras emellertid varje år. För att klargöra det nuvarande förfarandet för dessa betalningar, behöver du kontakta den lokala filialen i Ryska federations pensionsfond.